This is National Discovery Channel. We are not Discovery. Nor are we National Geographic Channel.

Discoverers

1. Binod Basnet
2. Sirish Khadka
3. Kripa Basnet
4. Srijana Pakhrin
5. Nirala Dahal
6. Anusha Khatri
7. Manisha Chaulagain
8. Maharaja Basnet
9. Milan KC
10. Ayush Shrestha
11. Amit Thapa
12. Janardan Chaulagain
13. Sushmita Khadka
14. Saroj Pradhan
15. Astha Tripathi
16. Sandhya Ghimire
17. Akriti Niraula
18. Kapil Sharma